ریبون صدور کارت

ریبون صدور کارت هایریک (HIRIC)

مشخصات کلی محصولات:

 • چاپ با کیفیت بالا و آلیاژ رنگ استفاده شده درجه یک(Grade A)
 • استفاده از لایه پوششی مات و مرغوب جهت ماندگاری چاپ بر روی کارت با تضمین حداقل ۵سال
 • استفاده از پلاستیک مرغوب و نوع مواد اولیه درجه یک (Grade A) جهت پاره نشدن ریبون در دمای استاندارد
 • استفاده از وکیوم و نوع بسته بندی استاندارد جهت حفظ کیفیت محصول در شرایط نگهداری و آب و هوایی مختلف و انبارداری

ریبون صدورآنی کارت هایریک HIRIC R3012 250-Prints K.O

 • مدل: R3012
 • تیراژ پرینت کارت : ۲۵۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: QB10,Pebble4,Quantum
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay

ریبون صدورآنی کارت هایریک HIRIC R3012 500-Prints K.O

 • مدل: R3012
 • تیراژ پرینت کارت : ۵۰۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: QB10,Pebble4,Quantum
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay

ریبون هایریک HIRIC 650655 600-Prints K.O

 • مدل: ۶۵۰۶۵۵
 • تیراژ پرینت کارت : ۶۰۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: Smart 30,50
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay

ریبون هایریک HIRIC CS-2 500-Prints K.O

 • مدل: CS-200e
 • تیراژ پرینت کارت : ۵۰۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: CS-2 Series
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay
ریبون صدور کارت کپسو (KEPSO)

مشخصات کلی محصولات:

 • چاپ با کیفیت استاندارد وکیفیت آلیاژ رنگ استفاده شده درجه یک
 • استفاده از لایه پوششی مات و مرغوب جهت ماندگاری چاپ بر روی کارت با تضمین حداقل ۳سال
 • استفاده از پلاستیک استاندارد و نوع مواد اولیه درجه یک جهت پاره نشدن ریبون در دمای استاندارد
 • استفاده از وکیوم و نوع بسته بندی استاندارد جهت حفظ کیفیت محصول در شرایط نگهداری و آب و هوایی مختلف و انبارداری

ریبون صدورآنی کارت کِپسو KEPSO R3012 250-Prints K.O

 • مدل: R3012
 • تیراژ پرینت کارت : ۲۵۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: QB10,Pebble4,Quantum
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay

ریبون صدورآنی کارت کِپسو KEPSO R3012 500-Prints K.O

 • مدل: R3012
 • تیراژ پرینت کارت : ۵۰۰ کارت واقعی
 • قابل استفاده در چاپگرهای: QB10,Pebble4,Quantum
 • رنگ : مشکی
 • سایر ویژگی ها: دارای لایه محافظ Overlay