کِپسو (KEPSO)

محصولات کپسو (Kepso)، محصولاتی اقتصادی و با درجه کیفیت پایینتر نسبت به محصولات سفارشی و خاص هایریک اما با کیفیت خیلی خوب برای آن دسته از مشتریان عرضه می کند که بدنبال محصولاتی با کیفیت قابل قبول و قیمت اقتصادی می گردند. درصورت بروز کوچکترین مشکل به دستگاه استفاده کننده از محصولات هایریک ، تمامی ضرر و زیان وارده بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای از جانب مشتری محترم ، توسط گروه تولیدی کپکو جبران می شود.

دسته بندی محصولات کپسو