ریبون صدورکارت هایریک Hiric R3012 250-Prints K.O

  • چاپ با کیفیت بالا و آلیاژ رنگ استفاده شده درجه یک(Grade A)
  • استفاده از لایه پوششی مات و مرغوب جهت ماندگاری چاپ بر روی کارت با تضمین حداقل 5سال
  • استفاده از پلاستیک مرغوب و نوع مواد اولیه درجه یک (Grade A) جهت پاره نشدن ریبون در دمای استاندارد
  • استفاده از وکیوم و نوع بسته بندی استاندارد جهت حفظ کیفیت محصول در شرایط نکهداری و آب و هوایی مختلف و انبارداری