ریبون صدورکارت کپسوKepso R3012 500-Prints K.O

  • چاپ با کیفیت استاندارد وکیفیت آلیاژ رنگ استفاده شده درجه یک
  • استفاده از لایه پوششی مات و مرغوب جهت ماندگاری چاپ بر روی کارت با تضمین حداقل 3سال
  • استفاده از پلاستیک استاندارد و نوع مواد اولیه درجه یک جهت پاره نشدن ریبون در دمای استاندارد
  • استفاده از وکیوم و نوع بسته بندی استاندارد جهت حفظ کیفیت محصول در شرایط نگهداری و آب و هوایی مختلف و انبارداری